HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN MÍA ĐƯỜNG QUỐC TẾ TTC LẦN V

“TÁI CƠ CẤU NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM”


Đứng trước ngưỡng cửa hội nhập với nhiều cơ hội và thách thức, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành mía đường Việt Nam, Tập đoàn TTC và Hiệp hội Mía đường Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo thường niên Mía đường quốc tế TTC lần V với Chủ đề “Tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam”. Hội thảo sẽ là nơi lan tỏa và chia sẻ những kiến thức, bài học kinh nghiệm tái cơ cấu ngành mía đường từ các cường quốc khắp năm Châu.


HỘI THẢO HƯỚNG ĐẾN:


- Nhận diện các cơ hội và thách thức của ngành mía đường Việt Nam dưới góc nhìn của Thế giới, chia sẻ các kinh nghiệm về chính sách tái cơ cấu ngành mía đường của các cường quốc cũng như các doanh nghiệp trên thế giới để từ đó thực hiện vận động chính sách.
- Chia sẻ các bài học kinh nghiệm thực tế trong các công tác nông nghiệp lẫn kỹ thuật sản xuất của các cường quốc Mía đường trên thế giới như Úc, Brail, Mỹ, Thái Lan, ...Đồng thời, đúc kết kinh nghiệm thực tế sau quá trình triển khai các giải pháp, mô hình đề ra trong các kỳ Hội thảo trước.
- Cập nhật những thông tin mới nhất của ngành Mía đường Việt Nam và xu hướng phát triển của thị trường nội địa.
- Kết nối, tạo dung các cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp ngành Mía đường với các cơ quan, ban ngành và các đối tác, khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước

.
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:

Thời gian:
Hội nghị toàn thể: Thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017
Hội thảo chuyên đề Nông nghiệp: Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017
Hội thảo chuyên đề Kỹ thuật: Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017       

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM THIẾT BỊ, MÁY MÓC, VẬT TƯ NGÀNH ĐƯỜNG:

Thời gian: Hai ngày, ngày 17 tháng 8 năm 2017 – ngày 18 tháng 8 năm 2017.
Địa điểm: TTC Palace Bình Thuận - 01 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày 1:  08g00 - 18g00, Thứ năm, ngày 17/08/2017


CHỦ ĐỀ
CHÍNH SÁCH TÁI CƠ CẤU NGÀNH MÍA ĐƯỜNG
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP CHO NGÀNH ĐƯỜNG VIỆT NAM


STT Thời gian Nội dung chương trình Người trình bày
Từ Đến Thời lượng
NGHI THỨC KHAI MẠC
1 8:00 8:30 0:30 Đăng ký tham dự  
2 8:30 8:35 0:05 Giới thiệu chương trình  
3 8:35 8:50 0:15 Khai mạc Hội thảo  
PHIÊN BUỔI SÁNG: TÁI CẤU TRÚC NHÌN TỪ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ VĨ MÔ
5 8:50 9:20 0:30 Tổng quan về các chính sách cho ngành mía đường Việt Nam Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam
6 9:20 9:50 0:30 Cơ hội và thách thức cho ngành mía đường Việt Nam - Góc nhìn của Thế Giới  
7 9:50 10:20 0:30 Teabreak  
8 10:20 10:50 0:30 Tác động của Chính sách Tái cơ cấu ngành đường Thái Lan đối với Thị trường đường toàn cầu Prasert Tapaneeyangkul - President Environment Engineering Associaltion of ThaiLand
9 10:50 11:20 0:30 Tổng quan thị trường và chính sách ngành mía đường Úc/ Brazil/ Ấn Độ: hiện trạng, thách thức và định hướng  
10 11:20 12:00 0:40 Thảo luận   
11 12:00 13:30 1:30 Lunch  
PHIÊN BUỔI CHIỀU: TÁI CƠ CẤU DƯỚI QUAN ĐIỂM DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐƯỜNG
12 13:30 13:35 0:05 MC giới thiệu chương trình  
13 13:35 14:05 0:30 Quan điểm TTC trong tái cơ cấu doanh nghiệp mía đường  
14 14:05 14:35 0:30 Quan điểm TSMC trong tái cơ cấu doanh nghiệp mía đường Mr Rangsith Hiangrat - CEO of TSMC group
15 14:35 15:05 0:30 Các nhân tố chủ chốt trong tăng trưởng lợi nhuận ngành mía đường  
16 15:05 15:35 0:30 Đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao chuỗi giá trị ngành mía đường Prof Klanarong Sriroth - Director of Sugar Technology Program, Kasetsart University
17 15:35 16:05 0:30 Teabreak  
18 16:05 16:35 0:30 Tiêu chuẩn quản lý nông nghiệp và kỹ thuật ngành mía đường  
19 16:35 17:05 0:30 Nhìn lại quá trình phát triển các sản phẩm cạnh đường ở Úc Mr BP Lavarack - Mackay Sugar Limited, Mackay, Queensland, Australia
20 17:05 17:35 0:30 Thảo luận  
21 17:35 18:00 0:25 Kết luận hội nghị chính sách  

 

Ngày 2: 08g00 - 18g00, Thứ sáu, ngày 18/08/2017


SẢNH 1
CHỦ ĐỀ
TÁI CƠ CẤU DƯỚI GÓC NHÌN NÔNG NGHIỆP

 

STT Thời gian Nội dung chương trình Người trình bày
Từ Đến Thời lượng
PHIÊN BUỔI SÁNG
1 8:00 8:30 0:30 Đăng ký tham dự  
2 8:30 8:35 0:05 MC giới thiệu chương trình  
CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU & CHUYỂN GIAO GIỐNG MÍA
3 8:35 9:05 0:30 Kết quả nghiên cứu, chuyển giao giống mía mới chịu hạn thích nghi với nhiều vùng sinh thái  
4 9:05 9:35 0:30 Kinh nghiệm xây dựng cơ cấu giống theo hướng tối ưu hóa năng suất đường của Thái Lan  
5 9:35 10:05 0:30 Đánh giá kết quả lai tạo giống của viện nghiên cứu mía đường việt Nam TS Cao Anh Đương - Viện trưởng Viện nghiên cứu Mía đường Việt Nam
6 10:05 10:35 0:30 Teabreak  
CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ THỰC VẬT
7 10:35 11:05 0:30 Phòng ngừa bệnh trắng lá mía - Kinh nghiệm và giải pháp của Thái Lan  
8 11:05 11:35 0:30 Hiệu quả nuôi thả bọ đuôi kìm trong phòng trừ sâu đục thân mía  
9 11:35 12:05 0:30 Thảo luận  
10 12:05 13:30 1:25 Lunch  
PHIÊN BUỔI CHIỀU
CHỦ ĐỀ: CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN
11 13:30 13:35 0:05 Giới thiệu chương trình  
12 13:35 14:05 0:30 Giải pháp quy hoạch đồng ruộng để triển khai cơ giới hóa hiệu quả Mr Dave Davies -Công ty  Mechanized agriculture consultants LLC
13 14:05 14:35 0:30 Lợi ích của hệ thống canh tác giới hạn và giảm tạp chất trong thu hoạch Urubatan Ferraz - Brazil
14 14:35 15:05 0:30 Ứng dụng thiết bị cơ giới chính xác và đa nhiệm cho canh tác mía John Deere
CHỦ ĐỀ: MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN
15 15:05 15:35 0:30 Mô hình cánh đồng mẫu lớn khu vực Tây Nguyên Mr Võ Thành Đàng - Công ty CP Mía đường Quảng Ngãi
16 15:35 16:05 0:30 Kinh nghiệm triển khai cánh đồng mẫu lớn tại Philipines/ Thái Lan/ Brazil  
17 16:05 16:35 0:30 Teabreak  
CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
18 16:35 17:00 0:25 Tương quan giữa công thức bón phân và độ phì đất trong canh tác mía tại Phillipines Mr. Eduardo Paningbatan -
Sugarcane Research Institute of the Philippines
19 17:00 17:25 0:25 Cách tiếp cận mới liên quan đến độ phì đất để tăng năng suất mía Mr. Imre Reckling - Managing Director of Correck Farming Services
20 17:25 17:45 0:20 Ứng dụng phân bón vi sinh thế hệ mới để giảm bón phân vô cơ và tăng hiệu quả canh tác mía  
21 17:45 18:15 0:30 Thảo luận  
22 18:15 18:45 0:30 Kết luận hội thảo nông nghiệp  
23 18:45 6:30 0:05 Giải lao  
24 6:30 8:55 2:25 Tiệc tối  

 

SẢNH 2

CHỦ ĐỀ

TÁI CƠ CẤU DƯỚI GÓC NHÌN KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
MÍA ĐƯỜNG

 

STT Thời gian Nội dung chương trình Người trình bày
Từ Đến Thời lượng
PHIÊN BUỔI SÁNG
1 8:00 8:30 0:30 Đăng ký tham dự  
2 8:30 8:35 0:05 Giới thiệu chương trình  
CHỦ ĐỀ: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT & CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
3 8:35 9:05 0:30 Thiết bị hiện đại cho NMĐ để nâng cao hiệu suất thu hồi, hiệu quả sử dụng năng lượng cao và chi phí thấp  Meesala Pandu Ranga Rao -Vice President Technical - Shrijee Group  
4 9:05 9:35 0:30 Công nghệ mới của hệ thống lọc ép chân không dạng băng tải Mr. Antonio Blanco Romanini and Mr. Miguel Flores Sancho – Protec  
5 9:35 10:05 0:30 Thảo luận  
6 10:05 10:35 0:30 Teabreak  
CHỦ ĐỀ: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG NHÀ MÁY ĐƯỜNG
7 10:35 11:05 0:30 Sấy bã mía để nâng cao hiệu quả đồng phát điện & làm sạch khói lò giảm ô nhiễm môi trường  Rajesh Verma - Enviropol Engineers Pvt Ltd, India
8 11:05 11:35 0:30 Tiết kiệm hơi trong nhà máy đường để nâng cao năng lực bán điện lên lưới Sanjay Awasthi - Isgec
9 11:35 12:05 0:30 Thu gom rác mía cho đồng phát điện Salman Zafar
TGĐ, Công ty tư vấn BioEnergy
10 12:05 12:30 0:25 Thảo luận  
11 12:30 13:55 1:25 Lunch  
PHIÊN BUỔI CHIỀU
CHỦ ĐỀ: CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
12 13:55 14:00 0:05 MC giới thiệu chương trình
13 14:00 14:30 0:30 Giảm xả thải đến không từ quá trình tái sinh trao đổi Ion bằng hệ thống thu hồi nước muối và máy lọc tro Atul Kumar Agarwal and Deepak Babu Yadav
Triveni Engineering & Industries Ltd, Sabitgarh BSR U.P., India
14 14:30 15:00 0:30 Zero discharge của nhà máy cồn từ mật rỉ và khoai mì Mr Rob Evers - Quản lý bán hàng toàn cầu, Evaporation Systems, Alfa Laval
15 15:00 15:30 0:30 Teabreak  
CHỦ ĐỀ: ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM ĐƯỜNG VÀ CẠNH ĐƯỜNG
16 15:30 16:00 0:30 Sản xuất Cồn, tận thủ nấm men từ mật rỉ, khoai mì và bã mía  
17 16:00 16:30 0:30 Sản xuất đường lỏng cho công nghiệp và dân dụng Mr. Thomas Almadori
Mr. Sebastien Gauchet
Novasep
18 16:30 17:00 0:30 Thử nghiệm quá trình tẩy màu dung dịch đường bằng tro lò hơi Mr Chaiwat Ngasan - Chuyên viên cao cấp Trung tâm nghiên cứu mía đường Mitr Phol
19 17:00 17:30 0:30 Thảo luận  
20 17:30 18:00 0:30 Kết luận hội thảo kỹ thuật  
21 18:00 18:30 0:30 Giải lao  
22 18:30 21:00 2:30 Tiệc tối  

 

PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO

 

- Vé tham dự Hội thảo (có ăn uống, Hội thảo, không bao gồm lưu trú): 5.5000.000 VND/ người (240 USD/ người - đã bao gồm VAT)
- Vé tham dự Hội thảo (có ăn uống, lưu trú 02 đêm khách sạn 16, 17/8/2017): 8.000.000 VND/ người (350 USD/ người - đã bao gồm VAT).

 

- Tải form đăng ký tham dự tại đây

 

Để đăng ký tham dự, quý Anh/ Chị vui lòng liên hệ:

 • Ms Đinh Thị Ngọc Thảo
 • Tel: ‎0903 398 320
 • Email: su.secret1@ttcgroup.vn

Sau khi được sự xác nhận từ Ban tổ chức, quý Anh/ Chị vui lòng chuyển khoản theo thông tin:

 • Tên Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • Số Tài khoản: 1351 0000 346478
 • Tại ngân hàng: BIDV - CN Gia Định - TP HCM

Ghi chú: Các thông tin xuất hóa đơn vui lòng cung cấp trong nội dung đăng ký

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế lần 4

CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC MÍA HIỆU QUẢ

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thời gian: 8h ngày 19 tháng 8 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn TTC Hotel Premium - Ngọc Lan, số 42 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

8g00 - 8g30

: Đón khách và giới thiệu đại biểu

8g30 - 11g00


: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế và chiến lược ứng phó của các cường quốc mía đường trước
  ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

11g00 - 12g00


: Thảo luận phiên buổi sáng

12g00 - 13g15


: Tiệc trưa

13g15 - 15g55


: Các mô hình thành công ứng dụng giải pháp tiên tiến về tưới, cơ giới hóa, bón phân tiết kiệm
và chọn tạo giống kháng giúp ngành Mía đường Thế giới phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu

15g55 - 16g55


: Thảo luận/ Trao đổi phiên buổi chiều
  16g55 - 17g05


: Phát biểu của Lãnh đạo Hiệp hội mía đường Việt Nam
 

17g05 - 17g35

: Phát biểu bế mạc của Lãnh đạo Tập đoàn

18g30 - 21g00


: Gala Dinner/ Giao lưu văn hóa

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tham dự Hội thảo Khách lẻ Đoàn 5 người Bao gồm
Đơn giá 2.260.000 VNĐ 9.050.000 VNĐ

Phí tham dự, tiệc trưa, tiệc trà giữa giờ, lễ hội giao lưu văn hóa tối, bộ tài liệu thông tin về Hội thảo

Để đăng ký tham dự, quý Anh/ Chị vui lòng liên hệ:

Sau khi được sự xác nhận từ Ban tổ chức, quý Anh/ Chị vui lòng chuyển khoản theo thông tin:

 • Tên Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • Số Tài khoản: 1351 0000 346478
 • Tại ngân hàng: BIDV - CN Gia Định - TP HCM

Ghi chú:

Các thông tin xuất hóa đơn vui lòng cung cấp trong nội dung đăng ký

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN TTC

Tập đoàn TTC là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, đầu tư chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Bất động sản – Năng lượng – Mía đường – Giáo dục và Du lịch, với tổng số 21 công ty thành viên và 10.000 CBNV. Thành lập từ năm 1979, tính đến hết năm 2015, quy mô vốn điều lệ TTC đạt 11.371 tỉ đồng, tổng tài sản 29.756 tỉ đồng. Mía đường là một trong những lĩnh vực chủ lực của TTC, trong đó bao gồm một số công ty dẫn đầu ngành đường cả nước như Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) – thương hiệu 47 năm trên thị trường Việt Nam.

 

tập đoàn TTC

 

Tổng diện tích vùng nguyên liệu hợp tác của TTC hiện đạt 50.000 ha, hệ thống sản phẩm đa dạng về chủng loại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm với phương châm “Sản phẩm sạch, vì sức khỏe cộng đồng”, kênh phân phối rộng khắp cả nước và thị trường xuất khẩu phong phú. Ngành đường TTC cũng tập trung phát triển các sản phẩm cạnh đường và sau đường như cồn, mật rỉ và đồng phát điện sinh khối từ bã mía nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2016 là thời điểm các đơn vị ngành đường TTC tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc toàn diện, tăng cường quy mô và ổn định hiệu quả hoạt động.

 

 

Tâm huyết với việc đồng hành bền bỉ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân trồng mía, từ năm 2013, TTC phối hợp với các công ty thành viên ngành đường tổ chức Hội thảo Thường niên Quốc tế Mía đường, với mong muốn tạo kênh giao lưu chia sẻ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ thành tựu canh tác sản xuất của các cường quốc mía đường thế giới, đồng thời tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp tiềm năng và nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cộng hưởng các giá trị thiết thực cho cộng đồng xã hội.

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế lần 3

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

CHUẨN BỊ HỘI NHẬP ASEAN

Thông qua việc đánh giá tổng quan về thực tiễn và hiệu quả triển khai một số mô hình canh tác mía của TTC từ kết quả các kỳ hội thảo trước, Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế lần 3 tập trung phân tích và trao đổi các vấn đề kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách có tác động đến ngành mía đường; từ đó đề xuất định hướng phát triển ngành đường của Việt Nam và một số nước, cụ thể:

 

 1. Phân tích các thách thức, định hướng phát triển và bài học kinh nghiệm từ ngành mía đường các nước: Srilanka, Philipine, Thái Lan, Brazil,…
 2. Các thách thức và các giải pháp chuẩn bị hội cho hội nhập của ngành đường Việt Nam
 3. Các giải pháp để chuẩn bị hội nhập của ngành đường TTC
 4. Đánh giá phân tích hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ mà TTC đang triển khai (Mô hình Nông trường kiểu mẫu, Mô hình tưới mía, Mô hình kiểm soát cỏ dại,…)
 5. Giao lưu và ký kết Bản ghi nhớ với các đối tác chiến lược.
DIỄN GIẢ
Ông Antonio Blanco Romanini
Ông Antonio Blanco Romanini
Mr. Antonio Blanco Romanini
Mr. Rob Evers
Mr. Rob Evers
Quản lý bán hàng toàn cầu, Evaporation Systems, Alfa Laval
Mr. Salman Zafar
Mr. Salman Zafar
Tổng Giám đốc, Công ty tư vấn BioEnergy
Mr. Sanjay Awasthi
Mr. Sanjay Awasthi
Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Thái Lan
Mr. Sebastien Gauchet
Mr. Sebastien Gauchet
Tổng Giám đốc Novasep Asia của Novasep
Mr. Thomas Almadori
Mr. Thomas Almadori
Kỹ sư Hóa học của Novasep
Mr. Urubatan Ferraz
Mr. Urubatan Ferraz
Brazil
Mr. Rajesh Verma
Mr. Rajesh Verma
Tổng Giám đốc Công ty Enviropol Engineers Private Limited, Ấn Độ
Mr. Pau Badia
Mr. Pau Badia
FairAgora Asia
Mr. Chad Webre
Mr. Chad Webre
John Deere
Ông Phạm Quốc Doanh
Ông Phạm Quốc Doanh
Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam
Ông Atul Kumar Agarwal
Ông Atul Kumar Agarwal
Triveni Engineering & Industries Ltd, Sabitgarh BSR U.P., India
Mr Bryan Lavarack
Mr Bryan Lavarack
Mackay Sugar Limited, Mackay, Queensland, Australia
Mr. Deepak Babu Yadav
Mr. Deepak Babu Yadav
Giám đốc Correck Farming Services
Mr. Prof Klanarong Sriroth
Mr. Prof Klanarong Sriroth
Giám đốc Chương trình Công nghệ ngành Đường, Đại học Kasetsart
Ông Miguel Flores Sancho
Ông Miguel Flores Sancho
Pro Tech USA
Ông Meesala Pandu Ranga Rao
Ông Meesala Pandu Ranga Rao
Phó Chủ tịch Kỹ thuật, Shrijee Group
Mr. Prasert Tapaneeyangkul
Mr. Prasert Tapaneeyangkul
Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật môi trường của Thái Lan
Ông Rangsit Hiangrat
Ông Rangsit Hiangrat
Tổng Giám đốc, TSMC group
Ông Imre Reckling
Ông Imre Reckling
Giám đốc Correck Farming Services