Hội thảo thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần 5

Nhận diện các cơ hội và thách thức của ngành mía đường Việt Nam dưới góc nhìn của Thế giới.

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần 4

Hội thảo Thường niên Quốc tế Mía đường lần 4, chủ đề "Các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu"

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần 3

Hội thảo Thường niên Quốc tế Mía đường lần 3, chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam chuẩn bị hội nhập ASEAN”

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần 2

Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế lần 2, chủ đề “Giải pháp giảm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập cho người trồng mía”TẢI TÀI LIỆU